Trim Styles: Präirie stil
Prärie stil - tillgängliga i dessa träslag: