Skyfactorys vetenskapliga forskningsinitiativ

Sky Factory anser att deras Luminous SkyCeilings™ skapar funktionella illusioner av den riktiga himlen. Observationer, vittnesmål, samt relaterad forskning på bilder från naturen och hälsa visar att dessa himmelbildstak har förmågan att få åskådarna att svara fysiologiskt med att slappna av, att ändra subjektiva upplevelser av utrymmen i inomhusmiljöer och att skapa fördelaktiga effekter i rummet.

Sky Factory deltar i ett vetenskapligt forskningssamarbete för att bättre förstå sina produkters möjliga verkningsmekanismer och fördelar, samt att samla kvantitativ verifiering av dessa verkningar och fördelar.

Aktuella forskninginitiativ

Forskning vid Texas Tech University

Sky Factory sponsrar för tillfället ett forskningsprojekt i två delar vid Texas Tech University i Lubbock, Texas. Den inledande studien genomfördes vid Texas Tech Neuroimaging Institute. Forskningsprojekt, utfört vid Texas Tech University, College of Human Sciences av doktoranderna Debajyoti Pati, Michael O'Boyle och Cherif Amor, undersöker effekterna av Sky Factorys fotografiska himmelsbilder på hjärnans aktivering och effekterna av deras virtuella takfönster på sjukhuspatienter. Forskare framställde hjärnkartor över de nervbanor och regioner som är kopplade till försökspersonernas uppfattning av Sky Factorys fotografiska himmelsbilder och jämförde dessa resultat med försökspersonernas kartlagda svar efter att ha sett bilderna och fastställt svaren som positiva, negativa eller neutrala. Resultaten från denna studie anges nedan. Den andra halvan av studien kommer att samla data från sjukhuspatienter under ett år. En grupp kommer att bedömas medan de vistas i rum med Sky Factorys SkyCeilings över sängarna och en andra grupp medan de vistas i rum utan SkyCeilings. Denna studie förväntas slutföras i slutet av 2013.

Texas Tech neurovetenskap studie pekar på unika effekter av Skyfactorys fotografiska himmel kompositioner

Den förste november 2012 – Texas Tech University's Neuroimaging Institute har ingått partnerskap med Sky Factory för att bedriva forskning på neurala effekter från Sky Factorys fotografiska himmelsbilder. Resultaten från studien överaskade forskarna och visar att Sky Factorys fotografiska himmelsbilder orsakar unik neural aktivering.

Flera decenniers evidensbaserad designforskning visar att tillgång till naturen eller naturens bildspråk stöder läkning, minskar stress och ångest, och minskar användning av smärtstillande medel inom sjukvården. Bilder av naturen som tillverkas av The Sky Factory - särskilt deras Luminous SkyCeilings - har installerats i sjukvårdsmiljöer runt om i världen för att lindra stress, främja patientens avkoppling, ge en positiv distraktion och förbättra patientens upplevelse.

Ett tvådelat, blint, forskningsprojekt, utfört vid Texas Tech University, College of Human Sciences av doktoranderna Debajyoti Pati, Michael O'Boyle och Cherif Amor, undersöker effekterna av Sky Factorys fotografiska himmelsbilder på hjärnans aktivering och effekterna av deras virtuella takfönster på sjukhuspatienter.

I den första studien användes funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) för att generera hjärnkartor över neural aktivering hos friska försökspersoner när de utsätts för Sky Factorys SkyCeilings unika fotografiska himmelsbilder och sedan jämfördes hjärnmönstren med dem som genererades vid visning av andra positiva, negativa eller neutrala bilder.

Inledande analys av hjärnkartorna visar att de fotografiska himmelsbilderna orsakade exakt samma karakteristiska neurala aktiveringarna som andra positiva bilder, medan de dessutom aktiverade flera andra unika delar av hjärnan. Av särskilt intresse för forskarna var aktiveringar som återfanns i lillhjärnan.

"Hjärnaktivering av lillhjärnan förknippas ofta med aspekter av spatial förmåga, särskilt upplevelsen av utökat utrymme kombinerat med tänkt eller verklig rörelse genom det utrymmet", säger neuroforskaren dr Michael O'Boyle. Han fortsätter: "Man kan förmoda att det kan vara så att om man tittar på Sky Factorys bilder framkallar det en känsla av expansion in i eller genom detta utökade utrymme."

Dr Debajyoti Pati säger "Den bästa förväntan på en avkopplingsskapande positiv distraktion är att ens uppmärksamhet och medvetande om den omedelbara sjukdomen och den stressande miljön avleds. Neurala aktiveringar som svar på de visuella stimuli som används i denna studie tyder på att kognitiva avledningar som igångsätts av fotografiska himmelsbilder kan resultera i väsentligen olika och högre nivåer av positiva fysiologiska reaktioner jämfört med positiva bilder i allmänhet."

Sky Factorys grundare Bill Witherspoon säger: "Av särskilt intresse för oss är det faktum att Sky Factorys himmelsbilder aktiverar områden i hjärnan som inte aktiveras av andra positiva bilder. Sky Factorys konstnärer tänker införa kompositionsprinciper och element i våra himmelsbilder som kommer att garantera att de nödvändiga visuella ledtrådarna finns där för att utlösa ett djupt "avkopplingssvar" - det unika fysiologiska tillstånd som motsvarar ett utvidgat medvetande och en känsla av inre frid och stabilitet. Vi förväntar oss att ytterligare forskning sannolikt kommer att finna fler samband mellan upplevelsen av SkyCeilings och kärleken till naturen och livet som rapporteras av slutanvändarna."